Hodinářka - Zdeňka Pečánková

Opravy starožitných hodin zal. v r. 1990

Považuji za svou životní výhru fakt, že se mi stala má práce koníčkem. Navíc…. vaše hodiny opravuji i s láskou.

Teoretické začátky

 

Řemeslu jsem se vyučila v Polné u Jihlavy v roce 1980. Jednalo se na Vysočině (i dnes se stále jedná) o jediné celostátní učiliště oboru hodinář- opravář, tehdy však zřízené ČSVD (Českým svazem výrobních družstev).

Vzhledem k ojedinělosti tohoto oboru a vzdálenosti od Prahy, bylo to studium s internátem, čímž jsem tak v Polné strávila bezmála tři roky, s občasnou návštěvou svého domova. Na toto období svého života i s přísným internátním režimem však stále s úsměvem a v dobrém vzpomínám dodnes. Setkala jsem se zde s mnoha spolužáky z různých koutů tehdejší ČSSR od Čechů, Moraváků, Slováků i Maďarů a dodnes i díky sociálním sítím jsem v kontaktu se spoustou z nich. S ubývajícím počtem zájemců o obor hodinář bylo toto učiliště v roce 2005 z Polné trvale přemístěné do města Jihlava a stále funguje dodnes.

Dle možností se však do Polné u Jihlavy stále vracím nejen pro krásné vzpomínky, ale i z osobních důvodu. Vdala se mi sem má „hodinářská“ spolužačka Jarmila (původem z Olomouce), dnes již Skočdopolová, ke které mám stálý trvalý vřelý osobní vztah. Stejně tak i k celé její rodině a manželovi Jindřichovy (úspěšný a přínosný starosta města Polné neuvěřitelných 5 volebních období!)

První pracovní zkušenosti v Praze

 

Po svém vyučení jsem již v Praze pod družstvem Saturn nabírala zejména od starších kolegů své zkušenosti. Pracovala jsem dva roky na provozovně v Hybernské ulici a pak až do roku 1989 ve Vodičkové ulici (pasáž ABC), bohužel ani jeden z těchto krámku se jako hodinářství už nedochoval. Nabízenou možnost po roce 1989 zřídit si svou samostatnou živnost jsem využila bez váhání.

Zahájení podnikání

 

Jako soukromý podnikatel jsem v r. 1990 převzala Hodinářství ve Vyšehradské ulici č.17. Toto hodinářství mělo dlouholetou tradici díky skutečnosti, kdy si v r. 1936 tento obchod pronajal hodinář pan Čestmír Chramosta, jež v tomto domě také bydlel. Spolu s prodejnou zde založil i svou dílnu. Naštěstí ani doba normalizace tohoto řemeslníka nezlomila i když mu byl veškerý majetek zabaven. O jeho odborné a poctivé řemeslné práci vypovídala skutečnost, jak na něj stále obyvatelé a nejen z „Podskalí“ vzpomínali i když před mým příchodem, zde obchod hodinářství provozoval cca 20 let státní podnik.

Osobně jsem neměla možnost pana Chramostu poznat a informace o něm jsem získala převážně jen ze vzpomínek od zákazníků. Snad i proto postupně vzniklo mé odhodlání, pokračovat co nejlépe nejen v jeho odborné práci, ale i zachovat tak v tomto hodinářství po jeho „zakladateli“ co nejvíce…

Doufám, že by pan Chramosta ocenil zachování zdejšího původního interiéru ve stylu Ard Deko, ale také mou osobní odbornou práci a udržení vysoké kvality našeho řemesla, během mých 27 let nepřetržitého provozu, pro dobré jméno „Hodinářství ve Vyšehradské ulici„.

Aktuální pracovní činnost

 

Vždy jsem byla a zůstávám veliký příznivec a fanoušek mechaniky. Uvést znovu do provozu starožitné stroje je nepopsatelná radost a potěšení. Provozovnu hodinářství ve Vyšehradské ulici jsem v červnu r. 2017 trvale přenechala novým kolegům. Po dlouhém váhání, jsem musela ve své profesi zrealizovat zásadní změnu. Vedla mě k tomuto rozhodnutí skutečnost, kdy už bylo nad mé síly zajistit náročný denní provoz obchodu a pak až po večerech, ve své dílně opravy starých hodin pro zákazníky.

Dospěla jsem tak k rozhodnutí, že se budu věnovat výhradně jen opravám starožitných hodin. Na mé šťastné období v tomto Hodinářství ve Vyšehradské však nelze zapomenout, a příležitostně se do těchto míst stále vracím. Jsem ráda, že se mi podařilo najít další pokračovatele a doufám, že profesní odkaz z našeho řemesla zde bude na vysoké úrovni fungovat stále dál.

Osobně se tak mohu již naplno věnovat jen opravám starožitných hodin a starší mechaniky a jsem dál zákazníkům k dispozici. Provozovnu už nemám. Ke své práci využívám jen  svou soukromou dílnu v Praze nebo u Březnice na Příbramsku. Do své dílny nemám zaveden přístup pro zákazníky, protože si pro opravy starožitných hodin již řadu let k zákazníkům jezdím sama. Konečně ve své profesi dělám jen to „své umění“, které mě nejen baví, ale hlavně přináší veliké potěšení a profesně naplňuje. Všem opravdu moc a moc děkuji za stálý zájem o mé služby.

 

Vaše hodinářka Zdeňka Pečánková

Foto z historie

 

www.hodiny-opravy.cz © 2015 - 2018

Stránky vytvořil Pavel Bílek